Üzletépítés Szenegálban – Cégalapítás Szenegálban

A cégformák széles választékának és a gyors és modernizált eljárásoknak köszönhetően Szenegál kiváló helyszín a cégalapításra.

 

1. lépés: a cégforma megválasztása
A Szenegálban hatályban lévő cégformák megfelelnek az Afrikai Üzleti Jogi Harmonizációs Szervezet Egységokmányának és az Economic Interest Group (gazdasági érdekcsoport) szabályozásának (AUSCGIE). A cégformák a következők:
• Economic Interest Group: a korlátolt felelősségű társasághoz hasonló, de kevesebb joggal bír
• Sole proprietorship: egyéni vállalkozás, a korlátolt felelősségű társasághoz hasonló, de egy tulajdonosa van és más adózási szabályok vonatkoznak rá
• Limited Liability Company (LLC): korlátolt felelősségű társaság
• Corporation (LTD): zártkörűen működő részvénytársaság
• Société en Nom Collectif /collectively held company (SNC): melyben a partnerek korlátlan, közös felelősséggel rendelkeznek. Az SNC részvényeseinek kereskedőknek kell lenniük, ellentétben a korlátolt felelősségű társaságok részvényeseivel. Mivel ezen cégforma kockázata magas, így ritkán alapítanak ilyen céget.
• Limited Partnership (SCS): az AUSCGIE által megalkotott új cégforma. Az SCS-ben két különböző típusú partner lehet: az általános partnerek, melyek közösen és korlátlanul, teljes vagyonukkal felelnek a cégért, és a korlátozott partnerek, melyek felelőssége csak a bevitt tőke erejéig terjed.
• Professional Civil Society (CPS): Szakmai Civil Társaság

 

2. lépés: az alapító okirat kiállítása
LTD és LLC formában működő cégek esetében:
• szükséges felkeresni egy közjegyzőt, aki elkészíti az okiratot
• LLC alapításához 1,000,000 CFA frank, LTD alapításához 10,000,000 CFA frank törzstőke szükséges
• a közjegyzői díj a törzstőke összegétől függ
• az elkészült okiratot a közjegyző továbbítja a cégbejegyző hatóságnak
gazdasági érdekcsoportok (Economic Interest Group) esetében:
• lehetőség van szerződésmintával történő cégalapításra
• ha az alapító okirat megfelel a Közgyűlés szabályainak, tovább kell küldeni beiktatásra

 

3. lépés: A szenegáli befektetési ügynökség, az APIX ún. One Stop Shop adminisztratív eljárásokat támogató szolgáltatása
Szenegálban az utóbbi időben jelentősen lerövidült a cégalapítás ideje és egyszerűsödött az eljárás. Szenegál befektetési ügynöksége, az APIX ún. One Stop Shop szolgáltatásán keresztül lehetőség van egy kapcsolattartó személytől segítséget kérni a cégalapítással kapcsolatban, hogy minden ügyet egy helyen el lehessen intézni.


Az eljárás
Az erkölcsi bizonyítvány, a közjegyzői okirat kiállítása és a cégalapításhoz szükséges egyéb eljárások mind elvégezhetők 24 óra alatt az APIX Cégalapítás Támogatási Irodájában.

Az eljárás 8 lépésből áll:
1. erkölcsi bizonyítvány kiállítása a cég menedzserei számára. A külföldieknek emellett a származási országukból is igényelniük kell egy erkölcsi bizonyítványt, vagy azzal egyenértékű dokumentumot. Szenegálban a dokumentumot 24 órán belül kiállítják.
2. közjegyzői okirat kiállítása
3. banki vagy közjegyzői igazolás a törzstőke befizetéséről
4. alapító okirat kiállítása
5. A Kereskedelmi és Ingó Vagyon Regiszterébe való beiktatás
6. adónyilvántartásba való beiktatás
7. nyilatkozat az alapításról
8. a cégalapítás publikálása a törvényhozás hivatalos lapjában


Cégregisztráció 48 órán belül
Az APIX adminisztratív eljárásokat támogató központja egy egyedülálló kezdeményezés, mely magában foglalja az adminisztratív és állami eljárások irodáját és a cégalapítás támogatási irodát. A központ a cégalapítók nevében garantált időkereten belül elintéz minden olyan ügyet, melyet a kormány, az önkormányzat, a közintézmények felé szükséges teljesíteni. Emellett segítséget nyújt az engedélyeztetési és jóváhagyási eljárásokban is, például lehetőség van az import/export kártya 24 órán belüli átvételére. Amint a cégalapító a cég beiktatásához szükséges dokumentumokat beszerzi, arról egy elismervényt kap és 24 órán belül megkapja a következőket:
• regisztrált alapító okirat
• kereskedelem és ingó vagyon regisztrációja
• cég adószáma
• nyilatkozat a cégalapításról

 

4. lépés: a cégalapítás publikálása a törvényhozás hivatalos lapjában
az AUSCGIE szabályozásának megfelelően a cégalapítást a regisztrációt követő 15 napon belül publikálni kell a törvényhozás hivatalos lapjában. Ezen felül a Cégalapítás Támogatási Iroda naponta közzéteszi a megalapított cégek adatait a Pénzügyminisztérium és a saját honlapján.