Üzletépítés Szenegálban – Miért érdemes üzletelni Szenegálban?

I. Stabil és nyitott ország


STABILITÁS

Többpárti demokrácia, erős intézmények, szociális és politikai jogok, szólásszabadság: Szenegál modellként szolgál egész Afrika számára. Szenegál stabilitását világszerte példaként emlegetik és alacsony kockázattal rendelkezik. Afrika befolyásos szereplője, számos nemzetközi egyezményt ratifikált, melyek a környezet, az emberi jogok, a kereskedelem, a szerzői jog, a munkajog védelméről szólnak.


MAGÁNSZEKTOR ÁLTAL IRÁNYÍTOTT GAZDASÁG

A széleskörű privatizáció alapjaiban alakította át Szenegál gazdaságának fő szektorait. Mára nemzetközi hírnevű befektetők vannak jelen a stratégiai szektorokban, mint például a vízgazdálkodás, telekommunikáció, energiaszektor, turizmus vagy a szállítmányozás. A gazdasági reformok következtében számos területen jöttek létre szabályozó szervek, melyek a befektetők és a fogyasztók számára egyaránt előnyös szabad versenyt kívánják védeni.


TERANGA: A LEGENDÁS VENDÉGSZERETET
A Nyugat-Afrika partján fekvő Szenegálban a modernitás és a hagyományok iránti tisztelet keveredik. Dakar, a modern és dinamikus főváros is ezt a nyitottságot tükrözi. A Teranga a tradicionális vendégszeretetet jelenti, ahogyan a szenegáli emberek igyekeznek gondoskodni vendégeik kellemes szenegáli időtöltéséről.  Szenegál kereskedőország, ahol bármilyen befektető a származására tekintet nélkül letelepedhet és megvalósíthatja ötletét a lehető legjobb feltételek mellett. Szenegálban a hivatalos eljárások egyszerűnek tekinthetők mind a turisták, mind a külföldi befektetők számára.

 

II.Modern infrastruktúra


2000 óta Szenegál jelentően javította infrastruktúráját. Igyekszik minél több hazai, illetve külföldi magánbefektetőt vonzani a szektorba, illetve a köz- és magánszektor közötti együttműködés keretében is számos infrastruktúra-építési projektet hajtott végre. Hogy ez utóbbi együttműködési formát ösztönözze nemzeti és a helyi közösségek szintjén is, Szenegál 2004-ben lefektette ennek intézményi és jogi keretét a Build Operate Transfer Law (az építést és az üzemeltetést követően állami tulajdon szerzéssel záruló modellt szabályozó törvény) és az Infrastruktúra Tanács létrehozatalával.

 

ÚTHÁLÓZAT
Szenegál sűrű és jól karbantartott úthálózattal rendelkezik, mely biztosítani tudja a személyek és áruk akadálytalan áramlását. 2009 óta köz- és magánegyüttműködés keretében, a szubszaharai Afrikában egyedülálló módon működtetik és tartják karban a Dakar-Diamnadio autópályát, mely jelentősen javította a fővárosban és környékén élők mobilitását és a főváros és a vidéki területek közötti közlekedést. A kormány másik fontos prioritása a regionális utak folyamatosan építése és felújítása, hogy elősegítsék az emberek és áruk mozgását az országban és az egész szubrégióban.

 

REPÜLŐTEREK
Szenegál három nemzetközi repülőtérrel rendelkezik Dakarban, Saint Louisban és Ziguinchorban. Annak érdekében, hogy az ország világszínvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani növekvő számú utasainak , hamarosan megnyitják az új Blaise Diagne Nemzetközi Repülőteret. Szenegálból számos légitársasággal el lehet jutni közvetlen járattal az amerikai, európai, ázsiai, közel-keleti, illetve afrikai fővárosokba, A nemzeti légitársaság, a Senegal Airlines is rendszeres járatokat kínál ezekbe a városokba.

 

KIKÖTŐI INFRASTRUKTÚRA
Dakar kiemelkedően jó földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezik: Európából 6 nap, Amerikából 7 nap alatt érhető el hajóval. A Port Autonome de Dakar (PAD) nevű kikötő jól védett, mélyvízi kikötőhelyeket kínál. Minden fajta áru exportálható és importálható innen. A kikötő világszínvonalú szolgáltatásokat nyújt versenyképes árakon, például javításra alkalmas száraz kikötőt. Nemrég egy modernizációs program vette kezdetét a Dubai Port World’s (DPW) kikötő menedzsmentjének irányítása alatt. A program keretében jelentős, a logisztikai tevékenységek javítását célzó beruházás valósul meg, mely minden gazdasági szereplő számára előnyökkel jár.


TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA
Szenegál jól kiépített telekommunikációs hálózattal rendelkezik, kábeles összeköttetéssel rendelkezik Európával, Amerikával, Ázsiával és a Közel-Kelettel. Az internet és a telefonhálózat lefedettsége magas. A telefonszolgáltatások ára és az internethez való hozzáférés különösen vonzó jellemzője az országnak, és a szolgáltatók a legmodernebb technológiát használják. A telekommunikációs szektor liberalizációja következtében egészséges verseny alakult ki az alapvető szolgáltatók között és növekedett a speciális szolgáltatások száma.

 

VASÚTHÁLÓZAT
Az 1060 km-nyi vonathálózat jó lehetőséget kínál az áruk és nyersanyagok szállítására, főként a Dakar-Bamako (Mali) vonalon, mely hozzáférést biztosít az egész nyugat-afrikai szubrégióhoz. A vasúthálózat és a kikötők sikeres összekapcsolásával lehetővé vált a kombinált fuvarozás is.


KULTURÁLIS INTFRASTRUKTÚRA
Szenegál a kultúrát a gazdasági és szociális fejlődés integrált részének tekinti. A kulturális örökségének védelme érdekében egy egyedülálló építészeti programot indított Dakar 7 csodja néveen, melynek zászlóshajója a 2011-ben megnyitott Nagy Nemzeti Színház.


III. Jól működő és versenyképes gazdaság
 

SZENEGÁL 2015, EGY FELTÖREKVŐ ÁLLAM
A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Politika (2011-2015) prioritásai az oktatás, mezőgazdaság, egészségügy, energiaszektor, vízgazdálkodás, vidéki területek fejlesztése, magánszektor megerősítése, illetve a fenntartható fejlődés előmozdítása, melyekkel célja, hogy Szenegál 2015-re a feltörekvő országok közé tartozzon. Ehhez elsősorban a következő lépéseket szükséges megvalósítani:
• a humánerőforrás minőségének javítása, mely alapvető fontosságú az ország versenyképessé válásához nemzetközi szinten
• üzleti környezet fejlesztése
• magánberuházások kulcsfontosságú szektorokba való koncentrálása: egészségügy, oktatás, vízgazdálkodás, energiaszektor, mezőgazdaság, annak érdekében, hogy javuljon az emberek életminősége
• a földek megfelelő elosztása és a természeti erőforrások hatékonyabb és fenntarthatóbb menedzsmentje
• a demokrácia és a jó kormányzás elősegítése

 

KIVÁLÓ GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY
Szenegál a nemzetközi rangsorokban:
Minőség és üzleti gyakorlat: a Világbank 2009-es Doing Business Reportjában Szenegált a világon az ötödik, az afrikai kontinensen pedig az első legjobb reformer országaként jelölte meg, a Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió jelentésében pedig a második legjobb befektetési területként szerepel.


fegyelmezett fiskális politika: Szenegál az első ország Nyugat-Afrikában, melyet a Standard & Poors ’B +/Stabil/B’ kategóriába sorolt.
alacsony kockázattal rendelkező ország: a Moody’s Szenegált a B1 kategóriába sorolta, mivel a külföldi és helyi pénznemben számított államadóssága relatíve alacsony, az országra relatív makrogazdasági stabilitás jellemző, a külföldi valutához való hozzáférés nem ütközik korlátokba, köszönhetően az állam Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unióban való tagságának és a nemzetközi pénzügyi közösség támogatása és a politikai helyzet is viszonylag stabilnak tekinthető. A 2006-ban elindított Felgyorsított Növekedési Stratégia - melynek célja, hogy növekedjen a befektetések mértéke a térségben és tartósan csökkenjen a szegénység - már jelentős eredményeket ért el.

VALUTAÖVEZETI SZABÁLYOZÁSOK
A Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (WAEMU) valutaövezetként működik, melyben a 8 tagország, köztük Szenegál közös fizetőeszköze a CFA frank. A WAEMU egyik fontos szervének, a Nyugat-Afrikai Államok Központi Bankjának székhelye Dakarban található. A WAEMU számos célkitűzést fogalmazott meg, melyek minden tagállamra érvényesek, például:

  • folyó tranzakciók liberalizálása a tagországok között
  • tőketranzakciók fokozatos liberalizációja

IV. Jó minőségű humánerőforrás
 

KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Mivel a jól képzett szakemberek jelentősen hozzájárulnak az ország gazdagságához, Szenegál nemzeti költségvetésének több mint egyharmadát oktatásra fordítja. Az ország számos alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézménnyel rendelkezik. Az oktatás nagyrészt franciául folyik, de arabul és angolul is számos képzés elérhető.
Színvonalas egyetemek és külföldi iskolák kínálnak magas minőségű oktatást helyben vagy külföldön, külföldi intézményekkel kiépített kapcsolatoknak köszönhetően. A tantervek megfelelnek minden szektor magas szintű igényeinek. A távoktatás is egyre jobban fejlődik az országban.

 

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREK
Szenegál nagy számú, helyben vagy külföldön (főként az Európai Unióban és Észak-Amerikában) képzett menedzserrel és szakértővel rendelkezik. A technikai és szakmai képzések széles választékának köszönhetően gyorsan elérhető a megfelelő képzettséggel, illetve képességekkel rendelkező humánerőforrás. A szakemberek a francia nyelv mellett más nyelveken is magas szinten beszélnek (angol, spanyol. arab, olasz), mely szintén egy vonzerőt jelent a külföldi partnerek számára. Emellett az internethez való széleskörű hozzáférésnek köszönhetően a szakemberek nagy aránya rendelkezik számítógépes ismeretekkel.

 

V.  Jogi és adózási ösztönzők
Szenegálban a beruházásokra vonatkozó politikákat, adózási rendszert és törvényeket rendszeresen aktualizálják, melyek reformja szintén vonzerőt jelent a beruházók számára.


AMBÍCIÓZUS REFORMPROGRAM
Annak érdekében, hogy Szenegál befektetési vonzerejét tovább növeljék, a kormányzat átfogó reformprogramot indított az üzleti környezet javítása érdekében a közszféra és a magánszféra különböző szereplőinek bevonásával. A reform végrehajtása iránti elkötelezettséget bizonyítja az Elnöki Beruházási Tanács létrehozatala, mely a köztársasági elnök és a befektetők közötti párbeszéd fórumaként szolgál annak érdekében, hogy megvitathassák az üzleti környezettel és a befektetések fejlődésével kapcsolatos kérdéseket.  A legutóbbi reformok érintették többek között a földtulajdonlás, az építési engedélyek, a munkajog és az adózás területét.


BEFEKTETÉSEK VÉDELME
A külföldi befektetések ösztönzéséről és védelméről szóló egyezmények (FIPA) garanciákat nyújtanak a befektetőknek, biztosítva számukra a diszkriminációmentes elbánást és az érdekeik védelmét minden helyzetben. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények (DTRA) garantálják a befektetők számára adózási helyzetük átláthatóságát és a kettős adóztatás alóli mentességet. Szenegál az egyezmények véglegesítésében szorosan együttműködött a partnerországokkal, melyek fő célja a Szenegálban befektetni kívánó állampolgáraik érdekeinek védelme volt.

 

BEFEKTETÉSI ÖSZTÖNZŐK
A korábbi 1992-es adózási törvényt 2004-ben módosították, hogy megkönnyítsék az adózást, egyszerűsítsék az eljárásokat, ösztönözzék a magánberuházásokat és a munkahelyteremtést. Egységes adórendszert vezettek be és a társasági adót 35%-ról 25%-ra csökkentették.

 

A beruházásról szóló törvény
A beruházásról szóló törvény szabályozza a beruházóknak nyújtott adókedvezményeket, garanciákat és egyéb ösztönzőket. A törvény hatálya kiterjed számos stratégiai területre és az átláthatósága, illetve az általa kínált előnyök miatt rendkívül kedvező a befektetők számára. Vám- és egyéb fiskális kedvezményeket is nyújt az új, vagy terjeszkedő vállalatoknak, beleértve a különböző vámok és vámkezelési illetékek alóli mentességeket, ÁFA-mentességet és csökkentett mértékű társasági adót.

 

Szabadon exportáló cég
A szabadon exportáló vállalati státuszt azon cégek kaphatják meg, melyek termékeik legalább 80%-át exportálják. Ide tartozhatnak például a széles értelemben vett mezőgazdasági szektorban vagy a telekommunikációs szolgáltatások területén működő cégek. A státusz fő előnye az alacsony társasági adó fizetési kötelezettség (15%), az egyes munkavállalói járulékok, regisztrációs díjak, bélyegilletékek, eszközök és nyersanyagok beszerzésére kivetett adók alóli mentesség.

 

VI. Kiváló hozzáférés a regionális és nemzetközi piacokhoz
Szenegálból kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően könnyen elérhetőek a főbb regionális és nemzetközi piacok, mely tényező jelentősen hozzájárult a kereskedelmi kapcsolatok kialakulásához. Az ország számos regionális intézménynek tagja, mely elősegíti a személyek és az áruk akadálymentes áramlását.

 

STRATÉGIAI FÖLDRAJZI FEKVÉS
Dakarból Európába 6 órás, az USA-ba 7 órás repülőúttal lehet eljutni. Dakart több szállítási útvonal keresztezi és komparatív előnnyel rendelkezik az tengeri szállításban, mivel Európától 6, a USA-tól pedig 7 napnyi hajóúttal érhető el. Szenegálból a környező országai könnyedén megközelíthetőek: Gambia, Mauritánia, Mali, Guinea és Bissau-Guinea. A modern kikötők és repülőterek, és azok jól képzett dolgozói magas szintű logisztikai szolgáltatásokat és kombinált fuvarozási lehetőségeket nyújtanak.

 

NYUGATI PIACOKHOZ VALÓ KIVÁLÓ HOZZÁFÉRÉS
Szenegál kiváló hozzáféréssel rendelkezik az európai piacokhoz az AKCS-EU megállapodásainak és az amerikai piachoz az AGOA egyezménynek köszönhetően (Az afrikai növekedésről és lehetőségekről szóló törvény). Ezek az egyezmények biztosítják a fogyasztói javak vámmentes, vagy alacsonyabb vámszint mellett történő exportját.

 

REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ
Szenegál tagja a 8 tagállamból álló Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Uniónak (WAEMU), mely egy 70 milliós, és a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségének, mely egy 200 milliós piacot jelent. Szenegál csatlakozott az Üzleti Jogi Harmonizációs Szervezethez is, hogy ezzel is növelje a befektetők bizalmát. A WAEMU számviteli rendszere (SYSCOA) egy új számviteli terv, mely megbízható és átlátható pénzügyi kimutatásaival biztosítja a nagyobb számviteli átláthatóságot a részvényesek és egyéb érdekelt felek számára.

 

VII. Kivételes életminőség lehetősége
Szenegál lehetőséget nyújt egy kivételes életminőségre, mind a letelepedők, mind a vendégek számára. Dakarban a hagyomány és a modernitás ötvöződik egymással, egész évben kellemes, napsütéses az idő, tehát nagyszerű környezetet biztosít a munkára, üzletelésre.